Interešu izglītības pulciņi 2021./2022.mācību gadā

Dabaszinību pulciņš vadītāja Daiga Krūze 
Sporta pulciņš   vadītāja Mārīte Sakārne 
Teātra pulciņš 1.-4. klasēm   vadītāja Iveta Matīsa
Teātra pulciņš 5. - 9. klasēm  vadītāja Inese Broka
Zēnu ansamblis 1. - 4.klasēm  vadītāja Solveiga Boka 
Meiteņu ansamblis 8.klase vadītāja Solveiga Boka 
1. - 4.klašu koris   vadītāja Solveiga Boka 
Radioelektronikas pulciņš vadītāja Rita Gulbe 
Robotikas pulciņš vadītāja Rita Gulbe 
Deju kolektīvs 1. - 2.klasei        vadītājs Jānis Trezuns
Deju kolektīvs 5. - 6.klasei  vadītājs Jānis Trezuns
Noformēšanas pulciņš    vadītāja Marika Skuja 
Mazpulks                                             vadītāja Baiba Mantiņa  
Veselības veicinošā vingrošana  vadītāja Marika Skuja

Ārpusstundu nodarbību saraksts 2021./2022. mācību gada Skatīt šeit ... /Word fails /