Interešu izglītības pulciņi 2022./2023.mācību gadā

Dabaszinību pulciņš vadītāja Daiga Krūze 
Zēnu ansamblis vadītāja Solveiga Boka 
Meiteņu ansamblis vadītāja Solveiga Boka 
1. - 4.klašu koris   vadītāja Solveiga Boka 
Robotikas pulciņš vadītāja Rita Gulbe 
Deju kolektīvs     vadītājs Jānis Trezuns
Noformēšanas pulciņš    vadītāja Marika Skuja 
Mazpulks                                             vadītāja Baiba Mantiņa  
Veselības veicinošā vingrošana  vadītāja Marika Skuja

 

Ārpusstundu nodarbību saraksts 2022./2023. mācību gadam Skatīt šeit...  /Word fails /