Salacgrīvas Mākslas skola gaida savus audzēkņus 4.septembrī

 

Salacgrīvas Mākslas skola gaida savus audzēkņus 4.septembrī uz pirmo tikšanos plkst. 13:00.

Lasīt vairāk...
Informācija par mākslas skolu

Salacgrīvas mākslas skola

Adrese: Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033 ( PII Vilnītis ēkas rietumu korpusā)

Tālr. 64041346, 29151889- direktors Imants Klīdzējs, E-pasts:makslasskola@salacgriva.lv

Salacgrīvas Mākslas skola realizē: profesionālās ievirzes programmu mākslā- Vizuāli plastiskā māksla, kods 20V211001-

bērniem no 8 gadu vecuma (sākot ar pamatizglītības programmas 2.klasi)

Interešu izglītības programmā - Ievads vizuāli plastiskajā mākslā

bērniem no 5 gadu vecuma

SALACGRĪVAS MĀKSLAS SKOLAS IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Salacgrīvas Mākslas skolas profesionālās ievirzes programma mākslā- Vizuāli plastiskā māksla

Salacgrīvas Mākslas skolas interešu izglītības programma mākslā- Ievads Vizuāli plastiskajā mākslā

Interešu izglītības programma

Salacgrīvas Mākslas skolā strādā profesionāli sava amata pedagogi, kuri regulāri piedalās radošajās nometnēs, starptautiskajos simpozijos un rīko personālizstādes. Pedagogi iesaista audzēkņus radošajos projektos, piedalās dažādos ārpusskolas organizētajos pasākumos.

Salacgrīvas Mākslas skolas pedagogi:

Anna Laicāne- pasniedz keramiku, veidošanu, zīmēšanu, kompozīciju.

Katrīna Gaile- pasniedz kompozīciju un gleznošanu.

Vita Valdmane- pasniedz keramiku un veidošanu.

Gundars Āboltiņš- pasniedz kokamatniecību.

Liene Medne Grigorjeva- pasniedz zīmēšanu, mākslas valodas pamatus, animāciju.

Marta Jurjāne- pasniedz mākslas valodas pamatus, vada interešu izglītības nodarbības

Baiba Dobele- pasniedz darbs materiālā, papīrdarbnīcu, gleznošanu, kompozīciju, vada interešu izglītības nodarbības

Egita Repele- pasniedz gleznošanu, darbs materiālā, papīrdarbnīcu, mākslas valodas pamatus un vada interešu izglītības nodarbības

Ieguldījums kultūrvides uzlabošanā:

Īpaši nozīmīga ir audzēkņu piedalīšanās Valsts nozīmes konkursos, kur pēdējo triju gadu laikā tikušas iegūtas vairākkārtīgas godalgotas vietas.

Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi piedalās Salacgrīvas novada vides objektu izstrādē.

Regulāri tiek rīkotas audzēkņu darbu izstādes Salacgrīvas muzejā un mākslas skolas telpās.

Katru mācību gadu tiek organizētas mācību ekskursijas, nodarbībās iegūto zināšanu nostiprināšanai un pieredzes apmaiņai.

Pēdējās no tām: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Mākslas muzejs “Rīgas birža”, Izstāžu zāle “Arsenāls”, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, Ogres mākslas skola, Alūksnes Mākslas skola, Kuldīgas Mākslas skola u c.

Salacgrīvas Mākslas skolu beidzot audzēkņi izstrādā skolas nobeiguma darbus (diplomdarbus), kas liecina par apgūto zināšanu pielietojumu praktiskā darba izvērsumā.

Salacgrīvas Mākslas skolas direktors un pedagogi lepojas ar visiem absolventiem, jo īpaši ar tiem , kuri turpina mācības ar mākslas novirzienu!!!

Lasīt vairāk...Arhīvs
2022 (1)   
2021 (1)   
2019 (2)