Mācību stundu laiki 2022./2023.m.g. 

 


   1  8.35 - 9.15  
   2  9.25 - 10.05  
   3  10.15 - 10.55  
   4  11.05 - 11.45  
     Pusdienu starpbrīdis  
   5  12.15 - 12.55  
   6  13.05 - 13.45  
   7  13.55 - 14.35  
     Launags  
   8  14.45 - 15.25  

 

Stundu saraksts 2022./2023. mācību gada II semestrim Skatīt šeit...  / Word fails /  

Konsultāciju grafiks 2022./2023. mācību gadam Skatīt šeit...  / PDF fails /