Pasākumu plāns maijam

 

Mēnesis, datums

Pasākums

Atbildīgais

02.05.

Meža stādīšana, piedalās 1.-4.klases

Klašu audzinātājas

03.05.

Kross Limbažos

M.Sakārne

03.05.

Neatkarības deklarācija - ko tā mums nozīmē?

I.Puisāne

07.05.

FIRST LEGO League Explore projektu izstāde Valmierā.

R.Gulbe

08.05.

Mazpulku Projektu pavasara pieteikumu prezentācijas

B.Mantiņa

12.05.

Mātes un ģimenes dienas konkurss

Mūzikas, deju skolotāji, grupiņu audzinātājas

12.05.

Mātes un ģimenes dienas koncerts pirmsskolā plkst.9.30

Mūzikas, deju skolotāji, grupiņu audzinātājas

16.05.

Ģimenes dienas koncerts plkst.12.30

I.Matīsa, D.Krūze, A.Bronka, S.Boka, J.Trezuns

20.05.

Pēdējā Zvana svētki 9.klasei

I.Broka

20.05.

Veselības aizsardzības ministrijas pasākums “Bērnu traumatisma mazināšana” sākumskolā

Klašu audzinātājas

24.05.

9.klases centralizētais eksāmens angļu valodā

I.Janiša, B.Mantiņa

24.05.

1.-3.klases mācību ekskursija uz Rīgas zooloģisko dārzu (projekts “Skolas soma")

A.Bronka, D.Krūze, I.Matīsa

26.05.

4. - 8.klases mācību ekskursija projekta "Skolas soma" ietvaros

I.Janiša un klases audzinātājas

29.05.

9.klases centralizētais eksāmens latviešu valodā

I.Janiša, J.M.Liepiņa

29.05.

1.- 8.klases pārgājiens

Klases audzinātājas

30.05.

Erasmus + projekta "Ecogames" aktivitātes pa klasēm

B.Mantiņa

30.05.

Izlaidums pirmsskolā - atvadas no bērnudārza plkst. 9.30

Mūzikas, deju skolotāji, audzinātājas, I.Dārzniece