Pasākumu plāns janvārim

Mēnesis, datums

Pasākums

Atbildīgais

12.01

Novadu apvienības ķīmijas olimpiāde 9.klasei

I.Janiša

16.01-20.01

Pasaku nedēļa pirmsskolā

Grupiņu audzinātājas   

20.01.

Janvāra barikādēm veltīts pasākums skolas dārzā - ugunskurs, tēja, atmiņu stāsti.

I.Puisāne,

A.Rubeze

20.01.

Novadu apvienības fizikas olimpiāde 9.klasei

R.Gulbe

20.01.

Karjeras izvēles stunda - 8. un 9.klases skolēnu tikšanās ar Limbažu ģimnāzijas pārstāvjiem.

 

23.01.

Karjeras izvēles stunda – 9.klases skolēnu tikšanās ar Rīgas Mākslas un mediju skolas audzēkni.

I.Broka

27.01.

9.klases vecāku sapulce

I.Broka

Visu mēnesi

Iesaistīšanās lasīšanas veicināšanas programmā ''Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija'' - ankešu aizpildīšana

Bibliotekāre I.Broka, klašu audzinātāji