Liepupes pamatskolas 2023./2024. mācību gada mērķis: 

Pilnveidot pedagogu savstarpējo sadarbību, uzlabot mācību stundas kvalitāti, dažādot izmantojamās mācību metodes, un iesaistot skolēnus interaktīvā, radošā un interesantā mācību procesā.  

Uzdevumi: 

1.      Katrā mācību priekšmetā izveidot tematisko plānojumu, iekļaujot tajā starppriekšmetu sadarbību, daudzveidīgu izmantojamo materiālu klāstu. 

2.      Biežāk vērtēt formatīvi, lai informētu izglītojamo un viņa vecākus par skolēna izaugsmes vajadzībām.  

3.      Veicināt lasītprasmi 1.-3. klašu posmā, aktualizēt lasīšanas, kā informācijas iegūšanas veidu pamatskolas klasēs.  

4.      Izmantot jaunās tehnoloģiskās iespējas, pilnveidot digitālo pratību, mācībām izmantot  www.skolo.lv,  www.soma.lv, uzdevumi.lv u.c.  

5.      Atbalstīt talantīgos skolēnus, un sniegt atbalstu bērniem ar mācīšanās vai motivācijas grūtībām.  

6.      Veicināt skolēnu interesi par nākotnes izvēlēm, karjeras iespējām, ģimeni kā vērtību. 

7.      Piedāvāt izglītojamajiem plašu interešu izglītības piedāvājumu, veicinot vispusīgu personības attīstību.  

8.      Turpināt mācību saturā integrēt vides izglītību, aktualizējot resursu taupību, pārstrādes un otrreizējās izmantošanas iespējas. Turpināt darbu programmās „Mamma daba”, „Baltijas jūras projekts” un ekoskolu aktivitātēs.  

Pasākumu plāns novembrim

Mēnesis, datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

       

02.11.

9.15

4.-9.klasēm karjeras izglītības nodarbība aktu zālē, vada kinooperators, režisors un producents Ivars Zviedris

Klašu audzinātājas

03.11.

17.00

Helovīnu diskotēka 4.-9.klsēm

Skolēnu dome, klašu audzinātāji

09.11

10.00

Florbols B grupa 8.-9.kl. ( meitenēm, zēniem) Limbažu hallē

M.Sakārne

10.11

9.15

Mārtiņdiena pirmsskolā

Audzinātājas, muzikālā un deju skolotāji

10.11.

10.15 - 10.55

Mārtiņdienas pasākums sākumskolā

Klašu audzinātāji, mūzikas skolotāja

10.11.

No 13.00

Mārtiņdienas tirdziņš

Klašu audzinātāji

11.11

 

Lāčplēša diena – patriotu nedēļa pirmsskolā

Audzinātājas

16.11.

8.40

Projekta SAM 8.3.2.2. 4.-9,klašu nodarbība uz Garkalnes namdara darbnīcā

Klašu audzinātāji

17.11

9.15

Latvijai dzimšanas diena-koncerts pirmsskolā

Audzinātājas, muzikālā audzinātāja

23.11

10.00

Florbols C grupa 6.-7.kl.( mix komanda) Vidrižu skolas hallē

M. Sakārne

Visu mēnesi

 

Iesaistīšanās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2023

I.Broka, klašu audzinātāji