Pasākumu plān septembrim

Mēnesis, datums

Pasākums

Atbildīgais

30.08.

9.klases vecāku sapulce

I.Broka

1.09.

Zinību diena.

A. Rubeze, klašu audzinātāji.

1.09.

3.klases vecāku sapulce.

A.Bronka

2.09.

Adaptācijas diena.  (Tūrisma diena) Krimalniekos.

M. Sakārne, I. Matīsa, M. Skuja un audzinātāji.

4.09.

Mazpulks dodas uz K. Ulmaņa dzimtas mājām

B. Mantiņa

5.09.

4.klases vecāku sapulce

A. Rubeze

09.09.

Fotografēšanās ar „Mārītes bilžu kompāniju”

 

09.09.

Tēvu dienas pasākums „Meistaro kopā ar tēti, mans tētis māk…..”?

Klašu/grupu kolektīvos

09. visu mēnesi

    Daiļrunātāju konkurss, rudens ziedu un dārzeņu izstādes,

    Jauno autoru dzejas publikācijas....

    I. Ziedoņa, O. Vācieša jubilejām veltīti pasākumi

Jautrīte Liepiņa,

Inese Broka

13.09.

Karjeras izglītības ekskursija 4.un 7.klasēm pie Liepupes uzņēmējiem

I.Janiša

23.09

“Skolas somas” ekskursija uz Limbažiem 1., 2., un 3.klasēm

D.Krūze

24.09.-02.10.

Liepupes pamatskolas delegācijas viesošanās Rumānijā, Erasmus + KAA2 projektā

B. Mantiņa,

I. Broka

29.09.

Miķeļdiena

Izstāde “Rudentiņš bagats vīrs”

Mazpulks, pirmsskolas grupas, mūzikas skolotāja

30.09.

Skolotāju diena

Skolēnu dome

30.09.

Pirmskolas 5.un 6.gadnieku brauciens uz Sporta halli Limbažos

I.Dārzniece

1.-30.09.

Mazpulku projektu pabeigšana un projektu dokumentācijas kārtošana

B. Mantiņa

Visu mēnesi

Iesaistīšanās lasīšanas veicināšanas programmā ''Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija''

Bibliotekāre I.Broka, klašu audzinātāji