Skolas direktore 
Arta Rubeze
tel. 64020354, 29486814
Pieņemšanas laiki:   Trešdiena 9.00 -12.00 vai individuāli vienojoties par citu laiku

Direktora vietniece mācību un audzināšanas darba jomā 
Ira Janiša
tel. 28661724