Pirmskolas skolotāji

 

 

Aiva Krastiņa 

 

 

 

Ieva Dārzniece

 

 

 

Silva Graudiņa

 

 

 

Marika Skuja

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākumskolas skolotāji 

 

 

Liene Gūtmane 

 

 

 

Daiga Krūze 

 

 

 

Iveta Matīsa 

 

 

 

Agnija Bronka

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatskolas skolotāji

 

 

Solveiga Boka 

Mūzika

 

 

Ija Puisāne

Latvijas un pasaules vēsture

 

 

 

Inese Broka

Latviešu valoda un literatūra, krievu valoda

 

 

 

Aija Ozola

Matemātika

 

 

 

Rita Gulbe  

Fizika, matemātika, inženierzinības

 

 

 

Edmunds Garancis

Datorika, informātika 

 

 

 

Ira Janiša

Ķīmija, angļu valoda 

 

 

 

Jautrīte Marina Liepiņa

Latviešu valoda un literatūra

 

 

 

Gaļina Mača

Ģeogrāfija, dabaszinības, bioloģija

 

 

 

Baiba Mantiņa

Angļu valoda

 

 

 

Arta Rubeze

Sociālās zinības 

 

 

 

Jana  Plankāja

Vizuālā māksla

 

 

 

Mārīte Sakārne

Sports

 

 

 

Jānis Trezuns

Deju pulciņa vadītāja

 

 

 

Sandra Budeviča

Deju pulciņa koncertmeistare

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsta personāls

 

 

Agnija Bronka

Logopēds 

 

 

 

Gundega Lāce

Psihologs 

 

 

 

Dace Jankoviča

Medmāsa