Liepupes astoņgadīgā skola

Jauno skolas ēku iesvētīja 1929.gada novembrī. Svinībās piedalījās 160 dalībnieku- apkārtnes iedzīvotāji. Skolā strādāja divas skolotājas, pārzine Marija Streipa un Alma Cimpliņa. Ar 1934. gada janvāri skolā sāka strādāt trešais skolotājs Voldemārs Bērziņš. Marija Streipa skolas pārzine strādāja no 1920.- 1944.gadam. Vēlāk direktori mainījās ik pa diviem- trim gadiem.

No 1951. gada Liepupe bija augošā vidusskola, tā pastāvēja līdz 1963. gadam. Pirmais vidusskolas direktors bija Vilnis Miķelsons un pēdējais- Arvīds Stepka, par mācību daļas vadītāju strādāja Maiga Muižniece. No 1965. gada septiņus gadus skolu vadīja Arvīds Ozoliņš. Pēdējos septiņus gadus- Ādolfs Bērziņš.
1980. gada janvārī tika sarīkotas 50 gadu skolas pastāvēšanas svinības un 1981.gada oktobrī visi atvadījās no savas mīļās skolas.

(Salacgrīvas novada skolu foto albums, 2010)

Liepupes vidusskola

Jaunā Liepupes astoņgadīgā skola uzcelta 1981. gadā. Tajā apvienotas trīs ciema astoņgadīgās skolas: Duntes, Liepupes un Tūjas. 1983. gadā skola reorganizēta par vidusskolu.

Skolā iekārtoti 22 mācību kabineti, metālapstrādes un kokapstrādes darbnīcas, bibliotēka, zobārstniecības kabinets. Skolā darbojas 14 ārpusklases pulciņi, divi deju kolektīvi. Skolēnu skaits dibinot vidusskolu bija 279, skolā strādāja 25 skolotāji, 4 izglītības darba teicamnieki , skolas direktors Žanis Andže, vietnieki- Aija Ozola un Inese Broka.

(Salacgrīvas novada skolu foto albums, 2010)