Informācija par projektu
18.12.2020


 

 Informācija par projekta kontekstu

Programma Erasmus+

Pamatdarbība KA1 - Personu mobilitāte mācību nolūkos

Projekta veids KA101 - School education staff mobility

Gads 2019- 2020

Projekta sākuma datums 31/12/2019

Projekta beigu datums 30/12/2020

Projekta ilgums (mēnešos)12

 

Informācija par projektu

Dotācijas līguma numurs2019-1-LV01-KA101-060220

 

Projekta nosaukums Intensīvs angļu valodas kurss izglītības darbiniekam

Gala atskaites iesniegšanas termiņš 29/01/2021

 

Projekta mērķis

Iegūt informāciju, izzināt un pedagoģiskā praksē izmantot jaunākās mācību metodes svešvalodu apgūšanā; mūsdienīga mācību procesa organizēšana, izmantojot informāciju tehnoloģijas un spēļu elementus; mācību metodikas attīstīšana angļu valodā un  atrast Eiropas partnerus starptautisko izglītības projektu veidošanā, iesaistot savus audzēkņus.

 

Mācīšanās rezultāti

Projekta laikā dalībnieks papildināja zināšanas un prasmes pedagoģiskajā un psiholoģiskajā jomā, kā personības pilnveidē. Galvenās tēmas, kuras tika apskatītas, apspriestas, diskutētās, bija: Ko nozīmē būt par 21,gadsimta skolotāju; kādi aspekti veido, lai būtu labs un izcils skolotājs; "Aktīvā grīda (inovatīvās informāciju tehnoloģijas)" - mācīšanās ar kustību palīdzību (grupu un komandu darbības kustībā); kā uzlabot lasīšanas prasmes, kā aktivizēt skolēnus klasē mācību procesā, izmantojot spēles; angļu valodas prasmju attīstīšanā interaktīvā veidā; viktorīnu un krustvārdu veidošana, izmantojot informāciju tehnoloģijas, motivējošu stundu plānu veidošana, kas balstīta uz spēļu elementiem; angļu valodas gramatikas zināšanu padziļināšana; izaicinājumu pārvarēšana pedagoģiskajā praksē; Mindfulness - metodes izzināšana un pielietošana pedagoģiskajā praksē.

  
      Atpakaļ