2013

Putras diena

Putras diena Liepupes vidusskolā

Vāru, vāru putriņu
Pieci graudi katliņā.
Tam došu, tam došu,
Tam – nekā…

      11. oktobrī  Liepupes vidusskolas sākumskolas skolēni ,kopā ar savām skolotājām, godā cēla putru
      Jau iepriekš, katra klase bija iepazinusies, ar garo ceļu, kas jānoiet graudam, lai nokļūtu katlā un kļūtu par gardu un veselīgu putru, maizi utt. Piektdienas pēcpusdienā katras klases skolēni saņēma Ceļojuma karti, kurā bija norādīts uz kurām pieturām – klasēm jādodas, kādi uzdevumi jāpilda. Pavisam bija jāpietur šādās pieturās:

     • Zinu tautas dziesmas.
     
• Mini mīklas!
     
• Graudi manā klētī.
     
• Kādi darbi veicami, lai iegūtu maizi, putru?

      „Zinu tautas dziesmas” – pietura, kurā zīmējumos tika attēlotas latviešu tautas dainas, kas stāsta par šo tēmu. Šo darbiņu rūpīgi veica skolas mazākie skolēni – 1. klases skolēni. 2., 3., 4. klases skolēniem bija pareizi jāsarindo dotās dainas. Šīs pieturas dispečeres lomā iejutās skolotāja D. Krūze. 
      Pieturā „Mini mīklas!” skolēnus laipni sagaidīja skolotāja I. Eglīte. Tika minētas mīklas, kuru atminējumi saistīti ar graudiem, maizi un putru. Uz skaisti klāta galda lepni rotājās „ Rīgas dzirnavnieka” produkcija – auzu pārslas, rīsi, kurus bērni varēja nogaršot.
      „Graudi manā klētī” – baltā priekšautiņā, klēts saimniece – skolotāja S. Zaķe, sagaidīja visus ciemiņus ar bagātīgu ražu. Nu tik vajadzēja noteikt ,kas par graudiem ir sagūluši apcirkņos. Skolotāja teica  „ Man prieks par mūsu bērniem, jo, viņi bija sagatavojušies, un pazina graudiņus!”
      Noslēpumaini smaidot ,skolotāja I. Špūle sagaidīja skolēnus pieturas vietā „Kādi darbi veicami, lai iegūtu maizi, putru?”.„ Kas tad mums jādara?” tāds jautājums skanēja no skolēniem. Darbs gan bija atbildīgs –ar dotajām norādēm jāizveido secīga veicamo darbu shēma, lai iegūtu graudus, putraimus, miltus un tad -  gatavo produkciju. 
      Kad darbi padarīti, tad darba veicējus gaida cienasts un atpūta, ko visiem bija sarūpējušas skolas pavārītes. Mēs visi sakām : „ Liels, liels paldies, par gardajām putrām! „ 
      Kad putras bļodas tukšas, var sākt lustēties. Par rotaļām bija padomājusi, skolotāja
S. Boka.
      Nu gan mēs zinām, ka putras ir gardas, veselīgas un vajadzīgas mums visiem, zinām, kas jādara, lai no grauda izaugtu jauns grauds.
      Paldies skolēniem par atsaucību un jauko atmosfēru, kas valdīja šajā dienā! Paldies, skolas pavārēm par gardajām putrām!

Visu skolotāju vārdā - I. Špūle.

Lasīt vairāk...Arhīvs
2023 (6)   
2022 (14)   
2021 (5)   
2020 (7)   
2019 (8)   
2018 (8)   
2017 (6)   
2016 (14)   
2015 (7)   
2014 (16)   
2013 (1)