2014

Latvijas dzimšanas diena pirmsskolā

 Latvijas dzimšanas diena pirmsskolā

14. novembrī Latviju dzimšanas dienā sveica mazie pirmsskolēni. Svinīgā atmosfērā kopīgi tika dziedāta valsts himna. Lielākie bērni kopā ar savām skolotājām bija pagatavojuši Latvijai dāvaniņas un lasīja vēlējumus dzimšanas dienā. Kopā ar skolotāju Solveigu, bērni  dziedāja par Latvijas novadiem un Rīgas gaiļiem. Priecīgus un ģimeniskus svētkus visiem vēlēja arī skolas direktore Arta Rubeze.

Ramona Gūtmane

Bildes skatīt galerijā. 

 

Lasīt vairāk...
Mārtiņi pirmsskolā

"Mārtiņi" pirmsskolā

Pagājušās nedēļas sākumā Mārtiņdiena tika svinēta arī pirmsskolā. Bērni kopā ar skolotājām – Solveigu, Inesi, Mariku un auklītēm – Aldu un Veltiņu, devās uz aktu zāli, kur viņus sagaidīja „ čigāniete”.

Mārtiņdienai par godu tika skaitītas tautasdziesmas, skandētas dziesmas un lasīti ticējumi par gaidāmo ziemu. Neizpalika arī jautras rotaļas. Čigāniete katram dāvāja „burvju pupiņu”, kas darīs laimīgu ikvienu, kurš to saglabās līdz nākamajiem „Mārtiņiem”.

Mīļš paldies vecākiem par sarūpētajām maskām! Paldies jautrajām saimniecēm – Inesei, Marikai un Solveigai par atsaucību un līdzdarbošanos! Paldies visiem „mārtiņbērniem”, kuri svētkos ieradās!

„čigāniete” - Ramona

Bildes skatīt galerijā

Lasīt vairāk...
Mārtiņi sākumskolā

Kas dimd, kas rīb ap istabiņu? 

Latviskajā gadskārtā pienācis Mārtiņu laiks. Mārtiņu dziesmas tikko izskanējušas arī Liepupes vidusskolā. Te sākumskolas bērnus kopā pulcēja etnisko tradīciju kopa „Skale”, lai rotaļās ejot, stiprinātu latvisko dzīvesziņu un svinētu rudens darbu nobeigumu.

Dziesma „Divējāda saule tek” rosināja pirms Mārtiņu līksmības padomāt par nupat aizvadīto veļu laiku un to, cik katrs pats atstājam aiz sevis. Rotaļas „Kur tu teci gailīti”, „Mārtiņa gailīši dancīti veda”, „ Rupjmaiz’kukul’s” ievadīja seno darba tradīciju ritmā, ļāva sevi parādīt un reizē sajust savu piederību kopīgam pulkam.

Mārtiņbērni svētkiem bija centīgi posušies: gatavojuši tautasdziesmas, apguvuši rotaļas, rotājuši savu gaiteni. Centīgi maskojušies, izteiksmīgi krāsojušies ķekatnieki pa klašu grupām ar lepnumu varēja iziet goda apli, saņemot pārējo dalībnieku aplausus.

Līksmās rotaļas nokausēja ne vienu vien draiskuli, un noslēguma dziesma „Nogodēju rudzus, miežus” atkal skanēja nesteidzīgi un rimti.

Mārtiņu tirgus svētku noslēgumā pulcēja neredzēti lielu pārdevēju skaitu, daudzajiem gardumiem netrūka arī pircēju. Paldies vecākiem, kas ik gadu palīdz bērniem sagatavoties šim tradicionālajam svētku tirdziņam, iesaistās masku gatavošanā un kopā ar bērniem svin latviešu svētkus!

Kopā ar „Skali” un sākumskolas saimi dziedāja, dejoja, pīrāgus ēda arī Sandra Zaķe 

Bildes skatīt galerijā

Lasīt vairāk...
11.novembris sākumskolā

11.novembris – Lāčplēša diena.   

Pēc sirsnīgi - jaukā pasākuma skolas aktu zālē, kas bija veltīts Lāčplēša dienai, sākumskolas skolēni posās ceļā, lai dotos uz Liepupes kapsētu, Liepupes baznīcu un šovasar atklāto pieminekli.    

Pa senatnes ceļu mēs nonācām pie pieminekļa – akmens, kas atgādina mums visiem par tiem daudzajiem liepupiešiem, kas atdevuši savas dzīvības cīņās par Latviju, kas tika represēti un arī jūrniekiem, kuru dzīvības paņēmusi jūra. Skolēni aizdedza un pieminekļa pakājē nolika svecītes, kuru liesmiņās atspoguļojās mūsu valsts vēsture, mūsu mīlestība pret Latviju. Kopā nodziedājām dziesmu par Latvijas novadiem, kur Latvija mums ir kā princese. Skanēja vareni!

Maza mana tēvuzeme,
Divu plaukstu platumā,
Mīļa mana tēvuzeme;
Divu plaukstu siltumā;
Dziļa mana tēvuzeme,
Visa mūža garumā.     

Nu ceļš mūs ieveda Liepupes kapsētā, kur ir trīs Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas kapu kopiņas – Jāņa Kalniņa, Alfrēda Knapes un Ernesta Rankas. Šie vīri 20 un 21 gada vecumā cīnījās par mūsu Latviju. Arī pie šīm kapu kopiņām tika aizdegtas un noliktas svecītes, lai mazās gaismiņas atgādina par šo vīru drosmi, cīnoties par savas valsts neatkarību un brīvību. Mēs esam lepni, jo Liepupes kapos atdusas cilvēki, ar kuriem visi varam lepoties.   

Atpakaļ ceļā mēs iegājām Liepupes baznīcā, kur skanīgi nodziedājām mūsu valsts himnu – „Dievs, svētī Latviju”.

Sākumskolas skolotāja Iveta Špūle

Bildes skatīt galerijā

Lasīt vairāk...
Sporta nedēļa pirmsskolā

Sporta nedēļa pirmsskolā

No 20. - 24. oktobrim pirmsskolā bija sporta nedēļa.

Mājas darbs - katrai grupai vajadzēja izdomāt nosaukumu un sagatavot atšķirības zīmes.

3-4 gadīgie bija savu komandu nosaukuši "Rūķi" un par to liecināja emblēmas pie krūtīm. 5-gadīgajiem komanda saucās "Saulītes" un atšķirības zīmes bija dzeltena cepure katram bērnam.  6-gadīgie sevi nosauca par "Stipro uguns komandu", atšķirības zīme - ap roku apsiets diedziņš. 

Pirmdienas rīts sākās aktu zālē ar jautrajām stafetēm. Pirmie savā starpā sacentās "Rūķi". Vislabāk bērniem patika leļļu ratiņu ar lelli stumšana. Savā starpā sacentās 5-gadīgie un 6-gadīgie. Stafetēs uzvarēja 6-gadīgo "Stiprā uguns komanda". 

Otrdiena bija veltīta orientēšanās sacensībām. Katra komanda saņēma plānu un pēc tā vajadzēja skolas teritorijā atrast četrus kontrolpunktus. Katrā kontrolpunktā atradās uzdevums, kas jāizpilda (piemēram, palēcieni uz labās kājas, pietupieni u.c.).

Trešdien visas komandas vingroja mūzikas pavadībā - aerobika. 

Ceturtdien "Pienenītes" un "Stiprā uguns komanda" sacentās florbola spēlē. Vārtus guva Kalīna Š. (6-gad.), Viesturs (6-gad.), Valdis P. (5-gad.) un Alekss K. (6.gad.).

Piektdien katra komanda saņēma diplomus, konfektes un balonus  ar aicinājumu ar sporta aktivitātēm nodarboties arī ikdienā.

Sporta skolotāja Marika Skuja

Lasīt vairāk...
Krāsu prieks Miķeļus pavadot

Krāsu prieks Miķeļus pavadot

Rudens krāsas Liepupes sākumskolas skolēnus priecēja arī skolas telpās. Septembra sākumā dzejisku noskaņu radīja ziedu kompozīcijas. Krāšņas puķes savos dārzos bija sameklējuši gan 1. un 2.klases skolēni, gan trešklasnieki , gan 4.klases puiši. Otrās klases meitenes Una un Paula savus ziedu pušķus papildināja ar atbilstošām dzejas rindām, bet trešā klase, izstādi noformējot, veidoja burtus no āboliem. Lasīšanas pulciņā rudens krāšņumu meklējām dzejas rindās.

Sākumskolas skolēnu redzīgas acis un čaklās rokas  sarūpēja arī nākošo – dārzeņu izstādi. Te varēja redzēt gan kabaču auto un gurķa kuģi, gan ķirbju sieviņas un burkānu vīrus; visus darinājumus pat grūti nosaukt, tāpēc apskaties mājaslapas galerijā!

Ražas nedēļa noslēdzās ar Miķeļiem veltītu rotaļu stundu, ko vadīja skolotāja Inese Eglīte. Bērni atcerējās seno tradīciju, ka līdz Miķeļiem ražai jābūt novāktai, tātad īsti vietā bija kopīgā rotaļa „Laba mana podu māte”. Trešā klase ar rotaļu „Šādi tādi sanākuši” atgādināja, ka spēku dod rupjmaize, un mācīja to izdancot arī pārējiem.

Klašu komandas sacentās jautrās „ražas vākšanas” stafetēs. Nemaz tik viegli nebija ar karoti grozā ielikt ābolu, ar kāju aizdabūt uz pagrabu kartupeli vai Pelnrušķītei sašķirot pupiņas! Godam tikuši galā ar darbiņiem, priecīgi izsmējušies, pacienāti ar kārumu, sākumskolas bērni pavadīja Miķeļus, lai jau drīz uzsāktu gatavoties Mārtiņu sagaidīšanai.  

Sandra Zaķe

Bildes skatīt galerijā

Lasīt vairāk...
Sākumskolas mazais pārgājiens

Mūsu mazais pārgājiens

Mūsu pagastā atrodas uzņēmums "Kāpnes". Lai iepazītu vietējos ražotājus, uzzinātu, ko ražo no koka, noskaidrotu, kādas prasmes nepieciešamas šajā darbā, Liepupes vidusskolas sākumskolas skolēni devās ekskursijā uz šo ražotni. 

Par dažādu koku sugu izplatību, izmantošanu un īpašībām pastāstīja galdnieks Valdis Priede. Viņš demonstrēja, kā koka dēlis tiek sagatavots mēbeļu ražošanai.

Par tālāko tehnoloģisko procesu stāstīja galdnieks Gatis Gūtmanis. Vērojām darbībā zāģi, slīpmašīnu, frēzi un citus darbagaldus. Skolēni secināja, ka galdnieka darbā vajadzīgas gan matemātikas un bioloģijas zināšanas, gan prasme zīmēt un darboties ar datoru. Svarīgi ievērot arī drošības noteikumus un kārtību.

Trešā klase savus ekskursijas iespaidus izteica radošā darbā, sacerot un uzzīmējot pasaku „Par koku, kas gāja ciemos uz ‘Kāpnēm’”. Paldies par konsultācijām un tehnisko atbalstu skolotājai Baibai, skolas saimniekam un datorspeciālistei Līgai. 

Izveidotā grāmata aizceļoja uz Zemkopības ministriju, lai piedalītos konkursā ‘’Mūsu mazais pārgājiens’’. Ar otru eksemplāru varēsiet iepazīties skolas bibliotēkā.

Sandra Zaķe

Bildes skatīt galerijā

Lasīt vairāk...
Miķeļdiena kopā ar rudens rūķi

Miķeļdiena kopā ar rudens rūķi

Savu dzīvi esam pakārtojuši gadalaiku ciklam, gadskārtu ieražu svinībām.

Nebija ilgi jāgaida, kad klāt jau bija Miķeļi. Septembrī pirmsskolas grupas pārtop skaistos rudens puķu dārzos, kur gozējas dārzeņpapi un mammas. Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus  un parasti tie ir jautri un skaļi.

Tā tas notika arī šoreiz, kad atvērās durvis un zālē ienāca "Rudens rūķis(skolotāja Inese), kurš rokās nesa spaini, groziņu, ziedu pušķi un Miķelīšus.

Rudens rūķis bija atnācis no tirgus un viņa spainis un grozs bija pilns ar dārzeņiem, augļiem un ogām. Kamēr rūķis atpūtās, bērni viņam veltīja latviešu tautas dziesmu "Kur Tu biji, Miķelīti?"

Kopīgās sarunās tika noskaidrots, kad tiek svinēta Miķeļdiena, kādi darbi bija jāizdara līdz Miķeļdienai un ko bērni bija paveikuši grupiņās gaidot šos svētkus. 

Par to, ka rudens mūs priecē ar savu krāšņumu, mēs pārliecinājāmies klausoties M.Zelmenes dziesmu "Rudu, rudu, rudenīt."

Rudens rūķis bērniem bija sagatavojis dažādas mīklas, kurās bija jāatpazīst dārzeņi. Par godu kartupelim, jo kartupelis jau ir kļuvis par mūsu tautas "otro maizīti", tika nodziedāta Ē.Siliņa dziesma "Kartupelis".

Visas grupas bija sagatavojušas priekšnesumu. Tās bija tautasdziesmas par rudeni, rudens ražu un Miķelīti. Savukārt rudens rūķis mazajiem pirmsskolniekiem lika nedaudz pastrādāt. Bija jāsalasa dzērvenes, jāsašķiro dārzeņi un augļi, un jāsagrupē dārzeņi, kuri aug virszemē vai zemē.

Miķeļdienā apspēlējām, apdziedājām un aprotaļājām rudeni - dārzā, mežā un druvā. Miķeļdienā atspoguļojās visu grupu skolotāju, auklīšu, mūzikas skolotājas un vecāku septembrī veiktais darbs ar bērniem.

"Rudens rūķis"  - Inese

Bildes skatīt galerijā

Lasīt vairāk...
1.septembris

1.septembra rīts pirmsskolā

Jau atkal pīlādžogas ir gandrīz sarkanas un priekšā rudens – jaunu darbu laiks.

Gaidītie svētki „Pirmais septembris” ir klāt. Visu pirmsskolas grupiņu bērni, viņu vecāki, skolotājas un auklītes pulcējās skolas pagalmā uz svinīgo brīdi.

Katrai grupai skolas direktore bija sagādājusi nelielu pārsteigumu. „Rūķu nama” skolotājas Inese un Gundega saņēma ābolu un konfekšu grozu. Arī vecākās grupas skolotāja Marika un sagatavošanas grupas skolotāja Ramona saņēma ābolu grozu.

Pēc svinīgā pasākuma visi devāmies uz savām grupiņām, kur katra skolotāja bija padomājusi par savas grupiņas noformējumu.

„Rūķu nams” bērnus un viņu vecākus sagaidīja ar krāsainām rudens lapām rotātu grupu un aicinājumu „Labrīt, prieks Jūs redzēt grupiņā!”

Vecākās grupas skolotāja Marika, kuras audzēkņi šogad uzsāka obligāto apmācību, bērnus sagaidīja grupā ar aicinājumu „Esi sveicināts 5-gadīgajā grupā!”

Sagatavošanas grupas skolotāja Ramona savus jau zināmos audzēkņus sagaidīja ar saulespuķēm izrotātu grupu un sveicienu „Sveiks, draudziņ!”

Visu grupu skolotājas bija sagatavojušas arī nelielu dāvaniņu katram grupas bērnam.

Vecāki tika informēti par katras grupas dienas ritmu, par grupu iekšējās kārtības noteikumiem, dažādiem pasākumiem un aktualitātēm. Skolotājas aicināja visus vecākus uz kopēju sadarbību, piedalīties un ņemt aktīvu dalību grupu organizētajos pasākumos visa mācību gada garumā.

Inese Keiša

Bildes skatīt galerijā

 

Lasīt vairāk...
Džimba

Džimbas aģenti mūsu skolā

Vasaras beigās sākumskolas skolotājas Iveta Špūle un Daiga Krūze devās uz Rīgu, kur divu dienu kursos apguva kursu par bērnu drošību un kļuva par Džimbas aģentiem. 18.septembrī bērnudārzā notika pirmā nodarbība deviņu nodarbību ciklā par drošību. 

Bildes skatīt galerijā.  

Lasīt vairāk...
Izlaidums pirmsskolā

Izlaidums pirmsskolā

Mazie putnēni ilgi ligzdā nesēž. Tiklīdz tie ir mazliet paaugušies, viņi sāk vicināt spārniņus un gatavojas lidojumam. Tā arī pie mums ik gadu notiek mazuļu izlidošana, ko saucam par izlaidumu.

Šogad tas notika 28.maijā. Savu ligzdu gatavojās atstāt 12 pirmsskolnieki. Visi viņi pastāstīja klātesošajiem, cik gatavi ir savam pirmajam lidojumam. 

Viņi rādīja savas apgūtās prasmes un iemaņas runāt, dziedāt un dejot prasmē. Šajos svētkos katrs domāja par māmiņu un tēti, kuri palīdzēja izaugt lieliem. Iebrida bērnības atmiņu pļavā un kopīgi atcerējās savas bērnības 7 gadiņus.

Lai dotos uz skolu, tika sakrāmēta ceļa soma, kurā ielikām draugu smieklus, rotaļas un iegūtās zināšanas. Skola būs tā vieta, kur meklēsim jaunus brīnumus un jaunus piedzīvojumus.

Kopā ar mums svētkos bija skolas direktore, kura sveica visus 12 pirmsskolniekus ar veiksmīgu obligātās apmācības programmas apguvi, dāvinot katram grāmatu. 

Tā kā 6-gadīgās grupas bērni bija aktīvi mākslas skolas apmeklētāji, tad viņus šajā dienā bija ieradusies sveikt mākslas skolas skolotāja Baiba. 

Kopā ar mums svētkos bija arī "Rūķu nama" mazuļi ar skolotāju Mariku un auklīti Veltiņu. Viņi saviem draugiem bija sarūpējuši skanīgas dziesmas un ziedu pušķīšus.

Mūs sveica arī 5-gadīgās grupas bērni ar skolotāju Ramonu, dāvinot katram bērnam un skolotājai pašgatavotus tauriņus.

Skolotāja Inese pateicās vecākiem par atbalstu, jo tikai kopā varēja paveikt to, kas ir sasniegts. Paldies tika teikts visiem kolēģiem, kuri strādāja ar šiem bērniem.

Mazajiem putnēniem pirms došanās ceļā tika novēlēta silta, saulaina un prieka pilna vasara. Bet uz putna bērniem nāciet paskatīties rudenī, jo "Cāļus taču skaita rudenī!".

Lasīt vairāk...
Māmiņdiena

Māmiņas diena

Pavasarī, kad visa daba uzzied, tiek svinēta Māmiņas diena. Arī pie mums, pirmsskolas grupās, jau laikus notika rosība. Bērni kopā ar audzinātājām iesēja samtenes, lai tās varētu pasniegt māmiņai.

9.maijā sapucējušies, smaidošām sejām, ar sarūpētajām dāvanām rokās bērni radīja savām māmiņām jauku svētku noskaņu. Svētkos tika veltīti vismīļākie vēlējumi māmiņām un vecmāmiņām. Kopā ar mums svētkos piedalījās arī skolas direktore, kura kopā ar audzinātājām apsveikuma koncerta izskaņā novēlēja, lai katrai no mums savs bērns ir kā visdārgākā puķīte, mīlēta un lolota. Un lai katrs bērns spētu un gribētu kā puķīti saudzēt savu māmiņu.

6-gadīgo grupas skolotāja Inese

Lasīt vairāk...
Bērnu svētki Minhauzena pasaulē

Bērnu svētki Minhauzena pasaulē

Sestdien, 31.maijā Minhauzena muzejā tika organizēti Salacgrīvas novada bērnu svētki, kur aktīvu dalību ņēma arī mūsu mazie pirmsskolnieki.

Šajā svētku dienā notika vērienīgs koncerts un tajā uzstājās mazās dziedātājas no "Rūķu nama" un 5-gadīgās grupas meitenes.

Raito dejas soli visiem rādīja 5-6gadīgo grupu mazie dejotāji.

Bērniem tika organizētas dažādas izklaides un piedzīvojumi. Mūsu mazuļus īpaši saistīja piepūšamās atrakcijas un darbnīca pie sejas apgleznošanas meistarēm.

Kā jau svētkos, bija arī ballīte un salūts.

Ar mazajiem pirmsskolniekiem un viņu vecākiem svētkos kopā bija skolotājas Inese un Ramona.

Lasīt vairāk...
Putnu būrīšu gatavošana

Putnu būrīšu gatavošana

Klāt ir kārtējais pavasaris. Mūsu sākumskolas skolēni ,jau ceturto gadu, „Mamma daba” projekta ietvaros, ik pavasari, kopā ar saviem vecākiem, gatavo putnu būrīšus.

Jau otro gadu, mēs sadarbojamies ar Liepupes Muižas strādniekiem un izgatavotos būrīšus nesam uz muižas parku.

Šogad īpaši čakli bija 4. klases skolēni. Viņu veikums – 10 būrīši. Liels paldies – Mārim, Kalvim, Armandam, Melānijai, Kristai, Kristiānai, Madarai, Ancei, Oto, Zanei.

Pirmās klases skolēni – Aleksandrs, Linda un Katrīna ar lielu prieku vēroja, kā viņu atnestie būrīši tiek piestiprināti pie Muižas parka kokiem. Arī viņiem un viņu tētiem – Paldies!

No trešās klases kolektīva, uz Liepupes ezera krasta kokiem, tika nogādāts Rinalda gatavotais putnu būrītis. Vēl savu kārtu gaida Mārtiņa gatavotais būrītis, kurš savu vietu atradīs skolas koku audzē. Arī šiem zēniem – Paldies par darbu!

Bildes skatīt galerijā.

Lasīt vairāk...
Sākumskolas mācību ekskursija

Sākumskolas mācību ekskursija

Skaisto pavasarīgo 27.marta dienu sākumskolas klases pavadīja interesantā mācību ekskursijā.

Vispirms mūsu ceļš veda uz Valmieru, kur Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes izveidotajā mācību klasē Valmieras 5. vidusskolas telpās uz interaktīvajām nodarbībām tiek gaidīti bērni un jaunieši no visas Vidzemes. Nodarbību vadīja Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā inspektore Dace Jukāma. Mūsu skolēni te varēja uzzināt visu par drošību mājās un ārpus tās, skolā, interneta vidē, braucot ar velosipēdu un automašīnā, kā arī uz ielas.

Nākošais apmeklējuma objekts bija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Vidzemes reģiona brigāde. Te varējām kārtīgi aplūkot ugunsdzēsēju darba aprīkojumu un iztēloties sevi šajā svarīgajā lomā, sēžot pie dienesta auto stūres. Uzzinājām daudz detaļu par ugunsdzēsēju ikdienu.

Trešais mērķis atradās Cēsīs – Bērnu zinātnes centrs Z(in)oo. Z(in)oo piedāvā interaktīvas ekspozīcijas, lai apmeklētāji paši varētu izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi braucot ar neparastiem kartingiem, redzēt skaņu, veidot zobratu pārnesumus, saprast katapultas darbības principus, būvēt un vadīt robotus, redzēt zibeni, kustināt priekšmetus ar domu spēku utt.

Gandarīti sākumskolas skolēni un skolotājas atgriezās mājās, vienojoties, ka centru noteikti būs jāapmeklē vēl kādreiz.

Sandra Zaķe

Bildes skatīt galerijā.

Lasīt vairāk...Arhīvs
2022 (15)   
2021 (5)   
2020 (7)   
2019 (8)   
2018 (8)   
2017 (6)   
2016 (14)   
2015 (7)   
2014 (16)   
2013 (1)