2020

<--  1 2 3 ...  --> 

Priecīgus Ziemassvētkus!


   Šogad vairāk kā citus gadus gribas baltu sniegu, lāsteku un sniegpārslu mirdzumu, iebrist piesnigušā mežā, tālu projām no visiem un visa: telefoniem, zūmiem, Vatsapiem, e-pastiem. Atrast sevi klusumā un baltumā, brīvu no steigas un ikdienas rūpēm, neslēgt televizoru un nedzirdēt sliktas un biedējošas ziņas. Gribas, lai skola pielīst bērnu bezbēdīgajām čalām, smiekliem,  pilna prieka.  

   Šis gads ir bijis pārbaudījumu gads mums visiem, taču katrs pārbaudījums ir kā svētība, lai cilvēks kaut ko iemācītos. Iemācījušies šogad esam daudz: sadarboties, mācīt un mācīties atšķirīgi no ierastā, strādāt ar dažādām tehnoloģijām dažādās vidēs, saprast un uzklausīt otru pēc būtības un ar muguras smadzenēm uztvert noskaņojumu, emocijas, vēlmes, varēšanu grūtības un veidus kā atbalstīt, palīdzēt, būt vienotiem virzībā uz mērķi. Šis gads mums  attiecību ziņā ir ļāvis svinēt „sirds Ziemassvētkus”, kuru laikā biežāk sarunājam un sadzirdam viens otru, veltām laiku viens otram, uzklausām, saprotam, atbalstām, esam kopā un klātesoši. 

   Tuvojoties Ziemassvētkiem un gada nogalei,  ierasts izvērtēt gadā paveikto. Šogad paveiktā ir ļoti daudz: skolas ārpuse un telpas piedzīvojušas lielas pārvērtības. Sakārtots  piebraucamais ceļš, gājēju celiņi, apgaismojums un pagalms parādes pusē, nomainīti lielie gaiteņu logi, ieklāti grīdas segumi vairākās telpās, noslēgumam tuvojas moderna mājturības kabineta meitenēm ierīkošana, uzstādīšana un piegāde teju sāksies āra trenažieriem. Lielu prieku bērniem un pedagogiem sagādājusi 3 modernu interaktīvu paneļu iegāde, kas dod iespēju vadīt stundas attālināti pavisam citā kvalitātē. Pie jaunām IT ticis angļu valodas kabinets, kurš arī izremontēts. Remonti notikuši krievu valodas kabinetā, gaiteņos un tualetēs. Liels paldies Salacgrīvas novada domei par atbalstu. Par 7 jauniem datoriem esam pateicīgi Izglītības un Zinātnes  ministrijai, kuri tika piegādāti pagājušajā nedēļā, lai atvieglotu attālināto mācību procesu. Par 4 jauniem portatīvajiem datoriem esam pateicīgi mūsu ilggadīgajam ziedotājam  Arnim Skrastiņam. 

   Pārmaiņas skārušas ne tikai skolas ēku, bet mācību procesa norisi gan pēc formas, gan pēc būtības: uzsākta kompetencēs balstīta pieeja 1., 4., 7.,klasei, pirmo reizi 2020. gadā saskārāmies ar attālinātu mācību procesu, kas mums viesiem, gan bērniem, gan pedagogiem, gan vecākiem ir licis paskatīties uz izglītošanu daudz kompleksāk un visaptverošāk. 

   Gribu teikt lielu paldies vecākiem, kuri ir atvērti sadarbībai, atbalstoši, pacietīgi  un gatavi iesaistīties sava bērna izglītošanā. Paldies! 

   Paldies pedagogiem, kuri ar lielu atbildību ir darījuši savu darbu, pat krietni vairāk-atbalstījuši, uzmundrinājuši, motivējuši, modinājuši, konsultējuši. Tiem, kuri strādā klātienē un attālināti -Paldies! 

   Paldies bērniem, kuriem šis laiks ir īpaši grūts, jo pietrūkst saunu, satikšanās, pietrūkst pulciņi, treniņi, „tusiņi” un bieži vien visu garo dienu, kamēr vecāki darbā, vieniem jātiek galā ar sadzīves rūpēm, mācībām un vientulību. Paldies! 

   Pateikties gribās visiem sadarbības partneriem, kuri ir atbalstoši, pretimnākoši. Paldies. 

   Novēlu visiem šos Ziemassvētkus pavadīt mierīgi, bez steigas, rast laiku rimtām sarunām, mieram un  kopā būšanas priekam. Atvērt sirdi labestībai un mīlestībai. Lai balts sniegpārslu mirdzums ienāk katrā sirdī, katrā mājā, nesot līdz prieku, veselību un mīlestību. 


Priecīgus Ziemassvētkus Liepupes pamatskolas kolektīva vārdā vēl direktore Arta Rubeze

Lasīt vairāk...
Pasaules Dabas Fonds izsludina pieteikšanos izglītības kursam “Aizstāvības akadēmija”

 

Izsludināta pieteikšanās izglītības kursā “Aizstāvības akadēmija”

 

Pasaules Dabas Fonds izsludina pieteikšanos jauniešiem no 15 līdz 25 gadiem neformālās izglītības kursā “Aizstāvības akadēmija”. “Aizstāvības akadēmija” ir teorētisku un praktisku nodarbību kurss. Kursā 20 jaunieši no visas Latvijas attīstīs prasmes sadarbībā ar mentoriem, nozares ekspertiem un sabiedrībā zināmām personām savas nākotnes interešu aizstāvībai, līdzdarbojoties klimata un dabas krīžu mazināšanā.

 

Pilsoniskā līdzdalība ir neatņemama vides aizsardzības sastāvdaļa. Pieņemot datos un faktos nebalstītus lēmumus, vides izmaiņas var būt katastrofālas, un šīs izmaiņas visvairāk ietekmēs nākamās paaudzes. Vides interešu aizstāvības prasmju nozīmīgums jauniešiem aktualizējas arī mirklī, kad sabiedrībā arvien attīstās diskusijas par vides jautājumiem, kurās mijās dažādi iegūta informācija, veidoti secinājumi, kas nonāk pretrunās ar klimata un vides zinātnes rekomendācijām dabas,  ekonomisko un sociālo sistēmu

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju "Quo Tu Domā" ir izstrādājis apmācību kursu “Aizstāvības akadēmija”, kurā ietvertas unikālas 6 teorētiskas un praktiskas nodarbības. Katra nodarbība sastāv no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, komunikācijas nozīmi, bet otrā daļa – no praktiskām apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstības debatēm.

Kursa noslēgumā dalībnieki izstrādās kursa darbus – pilsoniskās līdzdalības aktivitātes vides interešu aizstāvībā. “Aizstāvības akadēmijas” absolventi atkārtoti tiksies Vasaras skolā.

Pieteikšanās kursā “Aizstāvības akadēmija” atvērta no 2020. gada 9. decembra līdz 31. decembrim, aizpildot elektronisko anketu: https://ej.uz/PDFAkademija2021. Mācību kursa programma un papildu informācija: https://ej.uz/AkademijasProgramma2021

Dalība kursā “Aizstāvības akadēmija” ir bezmaksas. Tāpat arī tiks segti dalībnieku izdevumi, kas saistīti ar ēdināšanu un transportu kursa laikā.

Apmācību kurss “Aizstāvības akadēmija” īstenota projektā “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu ticību savām spējām ietekmēt norises valstī un attīstītu prasmes, kuras nepieciešamas pilsoniski aktīvai personībai.

Projektu ”Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.

 

Informāciju sagatavoja

Laura Treimane, Pasaules Dabas Fonda projekta vadītāja

e-pasts: ltreimane@pdf.lv, T.: 28288090 

Lasīt vairāk...
5.un 6.klasēm mācības notiks attālināti sākot no 27.11.2020.

 

Pamatojoties uz 24.11.2020. grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” :

5.un 6.klasēm mācības notiks attālināti sākot no 27.11.2020.

 

Lasīt vairāk...
Labie darbi planētai!

 

 sakopsiM savu mājas apkārtni no

2. – 8.novembrim 2020.

Lasīt vairāk...
Aizvadīts ikgadējais "RUDENS KROSS 2020"

 

 Aizvadīts ikgadējais "RUDENS KROSS 2020"

Š.g. 6. oktobrī tika aizvadītas Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadu vispārizglītojošās skolu sacensības Rudens krosa Lāņos.

Pasākumā piedalījās skolēni no Limbažu Valsts ģimnāzijas, Alojas Ausekļa Vidusskolas, Lādezera pamatskolas, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas, Liepupes pamatskolas, Salacgrīvas vidusskolas , Umurgas pamatskolas un Vidrižu pamatskolas.

Dalībnieku skaitu sastādīja 174 skolēni, 9 vecumu grupās. Lielākā daļa no pasākuma dalībniekiem bija ieradušies no Limbažu Valsts ģimnāzijas.

Pasākuma dienā dalībniekus lutināja patīkami laika apstākļi, pozitīva atmosfēra un kopumā veselīgi pavadīts laiks pie dabas.

No mūsu skolas startēja 9 dalībnieki. Rudenī vēl nepietika laiks īsti sagatavoties, bet skolēni startēja ļoti labi.

Linda Lavrenova ( 2006.g.) savā grupā izcīnīja SUDRABA medaļu.

2009.g.dzim.meitenes:

Elīza Alksne - 8.vieta, Anna Nikola Skuja-11.vieta, Diāna Malofeja-14.vieta

2008.g.dzim. meitenes un zēni:

Leonora Pavlovska- 6.vieta, Keita Betija Sprudzāne- 10.vieta

Daniels Gricāns- 9.vieta, Markuss Krastiņš- 13.vieta, Pēteris Pīpkalējs- 14.vieta

Paldies dalībniekiem par izturību un uz tikšanos pavasarī!

Līdzi juta sporta skolotāja Mārīte

 

Lasīt vairāk...
„Meža ekspedīcija 2020”

 „Meža ekspedīcija 2020”

 

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) septembrī piedāvāja 6. klasēm izzināt mežu mācību pārgājienos brīvā dabā jeb LVM Meža ekspedīcijās. Pieteikšanās noritēja no 10. – 25. augustam un 6.klases audzinātāja Solveiga Boka pieteica 5. un 6.klasi doties uz Latvijas valsts mežu reģionu Velēnas, Lizuma pagastā.

Ekspedīciju saturs veidots atbilstoši kompetenču pieejai un jaunajam izglītības saturam dabaszinātnēs. Skolotāji vadīja mācību procesu ārpus telpām, kur bija iespējams nodrošināt aktuālo divu metru distanci.

29.septembrī skolēni ar autobusu devās Meža ekspedīcijā uz Velēnām, iepazina meža zinātni, kur izmanto meža koksni, mācījās skaitīt kokus mežā un noteikt to vecumu gan priedēm, gan eglēm, noteikt koku augstumu, kā pareizi stādīt mežu un kopt jaunaudzes, kā retināt to, kā aizsargāt kokus  no meža dzīvniekiem un kaitēkļiem, kādas bagātības sniedz mežs cilvēkiem un ko nozīmē „Būvējam zaļi”. 5 un 6.klases skolēnu komanda 5.klases skolnieka Armanda Sprudzāna vadībā uzbūvēja stabilu koka tiltu no dēliem, neizmantojot nevienu naglu vai kādu stiprināmo materiālu.

Skolēni vērojumus, pierakstus veica ekspedīcijas darba burtnīcā.

Pateicamies skolas direktorei Artai Rubezei un Latvijas valsts meži darbiniekiem par iespēju izzināt meža zinātni.

 

Bildes no "Meža ekspedīcijas 2020"  skatīt šeit...

Lasīt vairāk...
Projekts „Piekrastes vērotāji”

 

Projekts „Piekrastes vērotāji”

Jau otro gadu Latvijas Zaļā kustība kopā ar piekrastes skolām rīko Piekrastes vērotāju ekspedīcijas. Šogad pieteikušās jau 15 piekrastes skolas un to starpā Liepupes pamatskola, kuras pētīs savas piekrastes liedagu un kāpu piesārņojumu un arī bioloģiskās daudzveidības piemērus. Aktīvākās komandas par interesantākajiem pētījumiem un novērojumiem saņems balvas un uzaicinājumu edalīties trešajā Piekrastes Jauniešu Forumā, kas notiks 30.oktobrī.

1.oktobra saulainajā pēcpusdienā visi 8. un 9.klases skolēni devās uz Rīgas jūras līča piekrastes teritoriju veikt projekta uzdevumus -  vērot bioloģisko daudzveidību, kā arī, vai ir atrodamas invazīvās svešzemju augu un dzīvnieku sugas, piesārņojumi un to iespējamie avoti. Skolēni izveidoja 4 komandas, katrā pa 4 -5 skolēni – „Kaija”, „Lakstīgalas”, „Pīļknābji” un „Jūras oļi”.  Komandas veica pētījumus 1 km attālumā no „Laveru mājām” uz Rīgas un Salacgrīvas pusi un no Lembužiem uz Salacgrīvas un Rīgas pusi. Jūras piekrastē bija daudz medūzas kā bezkrāsainie želejveida mazie šķīvīši gan ūdenī, gan sažuvušas smilšainā piekrastē.

Tika fotografēti interesanti šūnakmeņi, oļi un vēsturiskie akmeņi, kas norāda, kā kādreiz tur ir bijusi kuģu būvētava. Prieks bija par to , ka mūsu pludmale ir sakopta un tīra no sadzīves atkritumiem. Tika mērīta jūras ūdens temperatūra, svarīgākie atradumi tika fiksēti fotokamerā.

Savus vērojumus skolēni pierakstīja sagatavotās darba burtnīcās. Dabaszinību stundās komandas veikts pētījuma kopsavilkumu un to  kopā ar fotoattēliem nosūtīs projekta vadītājam Jānim Matulim, biedrības „Latvijas Zaļā kustība” līdz 10.oktobrim.

Skolēniem patika veikt vērojumus brīvā dabā, smaids un prieks bija jūtams viņu sejās, kad darbs bija paveikts.

 

Projekta bildes skatīt šeit... 

Lasīt vairāk...
OLIMPISKĀ DIENA LIEPUPES SKOLĀ

 

OLIMPISKĀ DIENA LIEPUPES SKOLĀ

18.septembra rīts skolā bija sportisks visai skolas saimei. Uz rīta vingrošanu sporta zālē pulcējās pamatskolas skolēni, gan mazie rūķi, gan 5., 6.gadnieki.

Sporta zālē izliktais Olimpiskais karogs un direktores uzruna iedvesmoja ikvienu šodienu aizvadīt sportiski.

Vingrojuma kompleksu palīdzēja izvingrot mūsu sportiskās meitenes- IEVA , LINDA no 8.klases un BETIJA, DACE no 9.klases.

Pēc tam 9.klase organizēja un tiesāja  klašu grupām stafetes.

Mazie rūķi un pirmskolnieki ar skolotāju Mariku un auklītēm devas rotaļās uz aktu zāli.

Katrs dalībnieks par piedalīšanos Olimpiskā dienā saņēma SERTIFIKĀTU.

 

Sporta skolotāja Mārīte

Bildes skatīt šeit... 

Lasīt vairāk...
1.septembrī Zinību diena

 

1.septembrī plkst. 9.00 skolas pagalmā (lietus gadījumā telpās)

 

LIEPUPES PAMATSKOLAS

ZINĪBU DIENAS

svinīgais brīdis! 

 

  • Ap plkst. 10.00 skolēni dodas uz klasēm, 1.klases skolēni ar vecākiem, pārējie vecāki tiek aicināti uz sarunu ar direktori skolas pagalmā! 

 

  • Pirmskolas grupas bērni no plkst. 7.00 tiek gaidīti grupiņās pie audzinātājām! 

 

* Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, vecākiem skolas telpās ienākt aizliegts!

* Par kārtību un mācību procesa organizēšanu no 2. septembra sekot līdzi informācijai e-klasē! 

Lasīt vairāk...
Izlaidums 2020.13.06.

 

Izlaidums 2020.13.06.

Liepupes pamatskolas dārzā, zem kuplajiem ozolu zariem, meklējot pavēni no saules stariem,  13. jūnijā notika 9.klases izlaidums. Ziedu kompozīciju ieskauts, tikko nopļautas zāles, ziedošu margrietiņu, vēlo ceriņu un košo peoniju smaržā  tērpies, skolas dārzs tika iekārtots absolventu un viņu vecāku svarīgajam brīdim. Šogad pamatskolu absolvēja 12 jaunieši, 10 braši puiši un 2 meitenes.

Triju izglītojamo vidējie vērtējumi bija krietni virs 8 ballēm, un komplektā ar dalību mācību priekšmetu olimpiādēs ar  labiem rezultātiem, piedalīšanos valsts konkursos un sporta sacensībās tie izglītojamajiem nodrošināja Salacgrīvas novada absolventu konkursa „Labākais absolvents”  naudas balvas 50 eur apjomā. Balvu „Labākais absolvents” saņēma Līga Enija Vikmane, Evita Lindenberga un Edvards Pavlovskis. 

Starpnovadu olimpiādēs 2.  vietu latviešu valodā ieguva Līga Enija Vikmane un  matemātikā Jānis Krūmiņš, saņemot Goda rakstu un mākslinieka Oļega Auzera sudraba pūcītes.

Skolas atzinību par augstiem sasniegumiem mācībās bez trijiem nosauktajiem  „Labākais absolvents ” nominantiem saņēma vēl trīs centīgi un atbildīgi jaunieši Ilvars Dubults, Jānis Krūmiņš un Jānis Valters Gaigals, kuru vidējie vērtējumi bija augsti - virs 8 ballēm. Šogad 50% absolventu vidējais vērtējums bija virs 8 ballēm! 

Ikvienam absolventam bija par ko pateikties, jo tikpat dažādas, kā ir krāsas mākslinieku paletē, tik dažādi un talantīgi ir mūsu jaunieši. Paldies vārdus saņēma visi - kurš par dalību sporta sacensībās un to organizēšanu, kurš par dīdžeja darbu skolas pasākumos, kurš par klavieru spēli un draudzīgumu, skolēnu domes vadīšanu, uzvarām dambretes sacensībās 9 gadu garumā, darbu ekopadomē.

Klases audzinātāja Mārīte Sakārne bija devītklasnieku stiprais balsts pēdējos 3 gadus. Paldies audzinātājām, kuras audzināja devītos no skolas gaitu sākuma: Inesei Eglītei, Agnijai Bronkai,  tikai uz īsu brīdi, pedagoģiskās prakses laiku ceturtajā klasē, šos bērnus audzināja Inga Jurka un Kristīne Baumane.  Paldies audzinātājām, īpaši   Mārītei,  par atbalstu jauniešiem, par vērtībām un atbildību, kas tika ieaudzinātas!

Paldies pedagogiem par zināšanām! Paldies vecākiem par atbalstu!

Paldies Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Evijai Keiselei par ceļa vārdiem absolventiem! Paldies Liepupes pārvaldes vadītājai Ilzei Ozoliņai par atbalstu un laba vēlējumiem!

Lai jauniešiem jauni sapņi, jaunas virsotnes, jauni mērķi! Lai izdodas!

Cieņā un pateicībā,

Liepupes pamatskolas  direktore Arta Rubeze

Foto no izlaiduma skatīt šeit... 

 

Lasīt vairāk...
<--  1 2 3 ...  --> 
Arhīvs
2024 (14)   
2023 (31)   
2022 (29)   
2021 (32)   
2020 (58)   
2019 (73)   
2018 (101)   
2017 (102)   
2016 (78)   
2015 (62)   
2014 (46)   
2013 (6)   
2012 (2)   
2011 (8)